Đăng ký nhận ưu đãi
và tư vấn miễn phí

Nỗ lực đưa thị trấn Tân Trụ thành đô thị loại IV

Để nghị quyết về phát triển KT-XH của huyện Tân Trụ đạt hiệu quả cao, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bám sát chương trình hành động của từng địa phương.

Theo quy hoạch tổng thể, các đơn vị trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An được chia thành 2 nhóm gắn liền với 2 tiểu vùng kinh tế: Vùng thượng và vùng hạ. Vùng thượng phát triển công nghiệp – đô thị, gồm 5 xã: Mỹ Bình, An Nhựt Tân, Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Lãng. Vùng hạ phát triển mạnh về thương mại – dịch vụ, gồm 5 xã: Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Đức Tân, Nhựt Ninh,Tân Phước Tây và thị trấn Tân Trụ.

Một góc thị trấn Tân Trụ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Trần Văn Đốc cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp thị trấn Tân Trụ thành đô thị loại IV vào năm 2020. Thời gian qua, thị trấn đã và đang triển khai hàng loạt dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị. Thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm””.

Dựa trên cơ sở quy hoạch, ngay từ bây giờ, thị trấn phải xác định được khu vực nội thị và ngoại thị để có kế hoạch, phương án đầu tư phù hợp. Hàng năm, nguồn vốn huy động và tập trung cho chương trình phát triển đô thị của thị trấn trên 10 tỉ đồng. Huyện tập trung đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi: Chợ, trường học, công viên, đường giao thông nông thôn,… Ngoài ra, một số xã vùng ven được xây dựng nâng lên thành thị trấn, thị tứ, trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ; là đầu mối giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở các xã còn lại.

Chủ tịch UBND huyện – Trương Thanh Liêm thông tin: “Để nghị quyết về phát triển KT-XH của huyện đạt hiệu quả cao, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bám sát chương trình hành động của từng địa phương. Ngoài khu vực đầu tư công, cần kêu gọi xã hội hóa phục vụ phát triển KT-XH, trong đó ưu tiên những dự án đủ điều kiện, mang lại hiệu quả bền vững”./.

Nguồn: Báo Long An

Tin tức

Tin tức cập nhật mới nhất

đăng ký nhận ưu đãi và tư vấn miễn phí